Mały powrót z newsami – 14.6.2015

Wygląda na to,że raz na jakiś czas będę w stanie nieco wrócić.Co ciekawe,pozostawienie przez miesiąc tego bloga samemu sobie nie spowodowało takiego spadku ilości czytelników jakiego się spodziewałem.Pomimo braku nowych postów tendencja nie jest póki co jakoś opadająca.Jednym z najczęściej czytanych artykułów był oczywiście artykuł o oznaczeniach stali.Jak widać, jeśli chodzi o ruch sieciowy, naprawdę odpowiadanie na istotne zapotrzebowanie popłaca.

Dlatego też każdemu kto po raz pierwszy trafił tutaj z google przypominam: do najistotniejszych wpisów można dotrzeć poprzez kliknięcie kategorii (moje) wpisy i dokumenty – szybki dostęp.

Czytelników którzy często odwiedzali ten blog niestety z przykrością muszę zawiadomić,że teraz o ile będę się pojawiał to najprawdopodobniej bardzo rzadko.Możliwe,że nawet rzadziej niż raz w miesiącu (może być lepiej – ale nie mogę po prostu nic obiecać).Tym niemniej – w obecnej sytuacji jaką mam nie mogę po prostu inaczej.


A teraz przejdźmy wreszcie do nowości:

Przede wszystkim – jak informuje Electronics Weekly oraz strona organizatorów – w dniach 22-26 czerwca w Manchesterze ma mieć miejsce konferencja „Graphene Week”.Miejsce – National Institute of Graphene.

Jak informuje phys.org w Holandii jeden ze startupów pracuje nad technologią „drukowania” (o ile można tak to nazwać) z metalu mostów.Sama koncepcja takiego mostu też wygląda ciekawie.Czy będzie to przyszłość budownictwa ? Zobaczymy. „Drukowanie” budynków miało miejsce już lata temu.Tym niemniej postęp bardziej konwencjonalnych technologii sprawia,że jeszcze wiele pozostaje do nadrobienia zanim metody takie jak „druk 3d” wyprą tradycyjne procesy produkcyjne.

Ponadto, phys.org informuje ostatnio również o nowym osiągnięciu w zakresie „drukowania” elementów metalowych. Rozmiar kropli rzędu 5 µm i wysokość rzędu 2 mm tworzonych elementów wydaje się stosunkowo mała,ale pamiętajmy – chodzi o metale,a większość komercyjnie dostępnych dla przeciętnych ludzi „drukarek 3d” nadal pracuje na kroplach rzędu 0,1 mm lub w najlepszym razie 0,05 mm (100 µm lub 50 µm). Więcej na temat tych badań można przeczytać w artykule „Toward 3D Printing of Pure Metals by Laser‐Induced Forward Transfer” czasopisma „Advanced Materials.

Jak informuje z kolei giznet badaczom z uniwersytetu Harvarda udało się umieścić w mózgu myszy cienką siatkę służącą do dokładniejszego obrazowania pracy mózgu.Uniwersytet Harvarda kojarzony jest jak wiadomo raczej z prawnikami,tym niemniej,jak widać prowadzą też bardzo interesujące badania związane z obrazowaniem pracy mózgu. Badania zostały opisane w artykule pt. „Syringe-injectable electronics” czasopisma Nature Nanotechnology. Artykuł jest również dostępny ze strony uniwersytetu Harvarda,dla każdego kto poszuka w Google.

Phys.org opisuje również nowe wyniki opublikowane również w serwisie arxiv dotyczące badań nad splątaniem kwantowym i złamaniem tzw. „realizmu lokalnego”. Jest to jeden z istotniejszych problemów badanych przez dzisiejszą fizykę kwantową.

Poza tym phys.org omawia też problem tzw. „blind quantum computation” czy też „ślepych obliczeń kwantowych”. Odpowiedni dokument „Overcoming efficiency constraints on blind quantum computation” jest dostępny na stronie arxiv.

No dobrze – co to są te „ślepe obliczenia kwantowe” ? Mamy tu do czynienia z rodzajem prawdziwej kryptografii zapewnionej przez fizykę kwantową,polegającą z grubsza na tym,że komputer coś liczy ale nie wie (i nie może wiedzieć) co liczy.Tym niemniej realizacja tych obliczeń napotykała na istotne ograniczenia,które stawiały możliwości prowadzenia takich obliczeń co najmniej częściowo pod znakiem zapytania.Powyższy artykuł omawia zaś propozycję rozwiązania tych problemów.

Inne ciekawostki to np. degradowalny robot-origami z MIT, o którym można poczytać na blogu MIT News oraz bezpośrednio w dostępnym artykule „An Untethered Miniature Origami Robot that Self-folds, Walks, Swims, and Degrades

Ciekawa jest też historia ze szczątkami organicznymi sprzed 75 mln lat,mogącymi być może zawierać krew dinozaura. Więcej można przeczytać w artykule „Fibres and cellular structures preserved in 75-million–year-old dinosaur specimens” czasopisma Nature Communications.

Ponadto polecam najnowsze (i te trochę starsze ale potencjalnie ciekawe) artykuły dostępne na arxiv.org:


Kryptografia i bezpieczeństwo:

1.Vulnerability Analysis and Consequences of False Data Injection Attack on Power System State Estimation
2.Application of Multi factor authentication in Internet of Things domain
3.Enigma: Decentralized Computation Platform with Guaranteed Privacy
4.A Novel Approach for Image Steganography in Spatial Domain
5.N-Version Obfuscation: Impeding Software Tampering Replication with Program Diversity
6.Reuse It Or Lose It: More Efficient Secure Computation Through Reuse of Encrypted Values
7.Towards Forgery-Resistant Touch-based Biometric Authentication on Mobile Devices
8.Secure Ad-hoc Routing Scheme
9.Using Facebook for Image Steganography
10.Graph watermarks
11.Robust and Efficient Elimination of Cache and Timing Side Channels
12.A Matrix Public Key Cryptosystem
13.Secure Personal Content Networking over Untrusted Devices
14.Spying on Spammers: Tracking Like Farm Accounts on Facebook
15.68 Gbps quantum random number generation by measuring laser phase fluctuations
16.Generalized Kirchhoff-Law-Johnson-Noise (KLJN) secure key exchange system using arbitrary resistors
17.Harmful devices considered harmless
18.PDF Steganography based on Chinese Remainder Theorem
19.Relationships, Paths and Principal Matching: A New Approach to Access Control
20.A Survey on Wireless Security: Technical Challenges, Recent Advances and Future Trends
21.Amplification and DRDoS Attack Defense – A Survey and New Perspectives
22.No Place to Hide that Bytes won’t Reveal: Sniffing Location-Based Encrypted
23.Privacy in the Internet of Things: Threats and Challenges
24.Optimized Password Recovery for Encrypted RAR on GPUs
25.Communication Efficient Secret Sharing
26.Privacy through Fake yet Semantically Real Traces
27.Anonymous online purchases with exhaustive operational security
28.Centrally Banked Cryptocurrencies
29.Bitcoin Blockchain Dynamics: the Selfish-Mine Strategy in the Presence of Propagation Delay
30.Homomorphic Data Isolation for Hardware Trojan Protection
31.Measuring and mitigating AS-level adversaries against Tor


Sztuczna Inteligencja:

1.Bootstrapping Skills
2.On-the-Job Learning with Bayesian Decision Theory
3.The Online Discovery Problem and Its Application to Lifelong Reinforcement Learning
4.Teaching Machines to Read and Comprehend
5.Fast Online Clustering with Randomized Skeleton Sets
6.Theory of the effectivity of human problem solving
7.An Ensemble method for Content Selection for Data-to-text Systems
8.ASlib: A Benchmark Library for Algorithm Selection
9.NP-hardness of sortedness constraints
10.Visual Learning of Arithmetic Operations
11.Recurrent Neural Networks with External Memory for Language Understanding
12.Interactive Knowledge Base Population
13.A Game-Theoretic Model and Best-Response Learning Method for Ad Hoc Coordination in Multiagent Systems
14.Traversing Knowledge Graphs in Vector Space
15.Homogeneous Spiking Neuromorphic System for Real-World Pattern Recognition
16.Combining Two And Three-Way Embeddings Models for Link Prediction in Knowledge Bases
17.Discovering Valuable Items from Massive Data
18.SkILL – a Stochastic Inductive Logic Learner
19.Large-scale Machine Learning for Metagenomics Sequence Classification
20.A Logic of Knowing How
21.Open Ended Intelligence: The individuation of Intelligent Agents
22.Diffusion Methods for Classification with Pairwise Relationships
23.A New Oscillating-Error Technique for Classifiers


Sieci neuronowe:

1.Distributed Recurrent Neural Forward Models with Synaptic Adaptation for Complex Behaviors of Walking Robots
2.Memory and information processing in neuromorphic systems
3.Deep SimNets
4.Adaptive Normalized Risk-Averting Training For Deep Neural Networks
5.Learning both Weights and Connections for Efficient Neural Networks
6.Visualizing and Understanding Recurrent Networks
7.Path-SGD: Path-Normalized Optimization in Deep Neural Networks
8.A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning
9.Learning with hidden variables
10.Soft Computing Techniques for Change Detection in remotely sensed images : A Review
11.Implementation of Training Convolutional Neural Networks
12.Recognition of convolutional neural network based on CUDA Technology
13.Blocks and Fuel: Frameworks for deep learning
14.Efficient Large Scale Video Classification
15.Recurrent Neural Network Training with Dark Knowledge Transfer
16.Accelerating Very Deep Convolutional Networks for Classification and Detection
17.A CMOS Spiking Neuron for Brain-InspiredNeural Networks with Resistive Synapses and In-Situ Learning


Inżynieria Oprogramowania:

1.Formal Verification of Real-Time Function Blocks Using PVS
2.Meta-Packages: Painless Domain Specific Languages
3.Model Driven Reactive Applications
4.On Network Proximity in Web Applications
5.Dynamic Analysis can be Improved with Automatic Test Suite Refactoring


Nowe technologie w informatyce i elektronice:

1.Self-Adaptive Spike-Time-Dependent Plasticity of Metal-Oxide Memristors
2.A CMOS Spiking Neuron for Dense Memristor-Synapse Connectivity for Brain-Inspired Computing
3.Reversible Logic Synthesis with Minimal Usage of Ancilla Bits


Inżynieria Materiałowa i Nanotechnologia:

1.Giant Magneto-Seebeck Effect in Spin Valves
2.Continuum dislocation theory accounting for statistically stored dislocations and Taylor hardening
3.Formation of grains and dislocation structure of geometrically necessary boundaries
4.Self-energy of dislocations and dislocation pileups
5.Three-dimensional continuum dislocation theory
6.Atomistic study on the cross-slip process of a screw dislocation in magnesium
7.Tunable inertia of chiral magnetic domain walls
8.Interstitial diffusion of arsenic in silicon
9.Silicon solar cells efficiency analysis. Doping type and level optimization
10.Weak crystallization theory of metallic alloys
11.Kagome odyssey in a treacherous phase diagram
12.Electric field control of spin and valley in silicene with extrinsic Rashba effect
13.Spin Wave Resonance Spectroscopy Using Surface Acoustic Waves
14.Shear band relaxation in a deformed bulk metallic glass studied by radiotracer diffusion and atomistic simulation
15.Propagation of the photoelectron wave packet in an attosecond streaking experiment
16.Electrospun nanofibers of polyCD/PMAA polymers and their potential application as drug delivery system
17.Identification of spin wave modes strongly coupled to a co-axial cavity
18.A concept for Lithography-free patterning of silicon heterojunction back-contacted solar cells by laser processing
19.Quantum Electrodynamics is Crucial for Plasmonic Resonance of Metallic Nanostructures
20.Computational 2D Materials Database: Electronic Structure of Transition-Metal Dichalcogenides and Oxides
21.Electronic band gaps and transport properties in periodically alternating mono- and bi-layer graphene superlattices
22.Coherent ultrafast spin-dynamics probed in three dimensional topological insulators
23.Dynamic Scaling of Polymer Gels Comprising Nanoparticles
24.Degradation of Co-Evaporated Perovskite Thin Film in Air
25.Sub-micron strain analysis of local stick-slip motion of individual shear bands in a bulk metallic glass
26.Impact of micro-alloying on the plasticity of Pd-based Bulk Metallic Glasses
27.From Silicene to Half-Silicane by Hydrogenation
28.Single-step deposition of high-mobility graphene at reduced temperatures
29.A Theoretical Examination of Diffusive Molecular Dynamics
30.Silicon-nitride photonic circuits interfaced with monolayer MoS2
31.Valley polarization assisted spin polarization in two dimensions
32.On the magnetization process of ferromagnetic materials
33.Degradation of metallic surfaces under space conditions, with particular emphasis on hydrogen recombination processes
34.Direct Imaging of Nanoscale Conductance Evolution in Ion-Gel-Gated Oxide Transistors
35.Selective nonresonant excitation of vibrational modes in suspended graphene via vibron-plasmon interaction
36.Wearing a single DNA molecule with an AFM tip
37.Discrete differential geometry and the properties of conformal two-dimensional materials
38.Current driven „plasmonic boom” instability in gated periodic ballistic nanostructures
39.Structure and Quantum Well States in Silicene Nanoribbons on Ag(110)
40.Continuum Nanofluidics
41.Magneto-resistance quantum oscillations in a magnetic two-dimensional electron gas
42.Electronic control of edge-mode spectrum of integer-hall-effect 2d electron waveguides
43.Molecular thermoelectricity: What are the signatures of vibrational anharmonicity?
44.Dynamic Imaging of Au-nanoparticles via Scanning Electron Microscopy in a Graphene Wet Cell
45.Generation and detection of large and robust entanglement between two different mechanical resonators in cavity optomechanics
46.Spin dynamics in a Curie-switch
47.Modeling surface roughness scattering in metallic nanowires
48.Cloaked Resonant States in Bilayer Graphene
49.Chirality of nanophotonic waveguide with embedded quantum emitter for unidirectional spin transfer
50.Active magneto-optical control of spontaneous emission in graphene
51.Spin filter and spin valve in ferromagnetic graphene
52.Graphene terahertz modulators by ionic liquid gating
53.The thermal conductivity of silicon nitride membranes is not sensitive to stress


Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s