Mały powrót z newsami – 14.6.2015

Wygląda na to,że raz na jakiś czas będę w stanie nieco wrócić.Co ciekawe,pozostawienie przez miesiąc tego bloga samemu sobie nie spowodowało takiego spadku ilości czytelników jakiego się spodziewałem.Pomimo braku nowych postów tendencja nie jest póki co jakoś opadająca.Jednym z najczęściej czytanych artykułów był oczywiście artykuł o oznaczeniach stali.Jak widać, jeśli chodzi o ruch sieciowy, naprawdę odpowiadanie na istotne zapotrzebowanie popłaca.

Dlatego też każdemu kto po raz pierwszy trafił tutaj z google przypominam: do najistotniejszych wpisów można dotrzeć poprzez kliknięcie kategorii (moje) wpisy i dokumenty – szybki dostęp.

Czytelników którzy często odwiedzali ten blog niestety z przykrością muszę zawiadomić,że teraz o ile będę się pojawiał to najprawdopodobniej bardzo rzadko.Możliwe,że nawet rzadziej niż raz w miesiącu (może być lepiej – ale nie mogę po prostu nic obiecać).Tym niemniej – w obecnej sytuacji jaką mam nie mogę po prostu inaczej.


A teraz przejdźmy wreszcie do nowości:

Przede wszystkim – jak informuje Electronics Weekly oraz strona organizatorów – w dniach 22-26 czerwca w Manchesterze ma mieć miejsce konferencja „Graphene Week”.Miejsce – National Institute of Graphene.

Jak informuje phys.org w Holandii jeden ze startupów pracuje nad technologią „drukowania” (o ile można tak to nazwać) z metalu mostów.Sama koncepcja takiego mostu też wygląda ciekawie.Czy będzie to przyszłość budownictwa ? Zobaczymy. „Drukowanie” budynków miało miejsce już lata temu.Tym niemniej postęp bardziej konwencjonalnych technologii sprawia,że jeszcze wiele pozostaje do nadrobienia zanim metody takie jak „druk 3d” wyprą tradycyjne procesy produkcyjne.

Ponadto, phys.org informuje ostatnio również o nowym osiągnięciu w zakresie „drukowania” elementów metalowych. Rozmiar kropli rzędu 5 µm i wysokość rzędu 2 mm tworzonych elementów wydaje się stosunkowo mała,ale pamiętajmy – chodzi o metale,a większość komercyjnie dostępnych dla przeciętnych ludzi „drukarek 3d” nadal pracuje na kroplach rzędu 0,1 mm lub w najlepszym razie 0,05 mm (100 µm lub 50 µm). Więcej na temat tych badań można przeczytać w artykule „Toward 3D Printing of Pure Metals by Laser‐Induced Forward Transfer” czasopisma „Advanced Materials.

Jak informuje z kolei giznet badaczom z uniwersytetu Harvarda udało się umieścić w mózgu myszy cienką siatkę służącą do dokładniejszego obrazowania pracy mózgu.Uniwersytet Harvarda kojarzony jest jak wiadomo raczej z prawnikami,tym niemniej,jak widać prowadzą też bardzo interesujące badania związane z obrazowaniem pracy mózgu. Badania zostały opisane w artykule pt. „Syringe-injectable electronics” czasopisma Nature Nanotechnology. Artykuł jest również dostępny ze strony uniwersytetu Harvarda,dla każdego kto poszuka w Google.

Phys.org opisuje również nowe wyniki opublikowane również w serwisie arxiv dotyczące badań nad splątaniem kwantowym i złamaniem tzw. „realizmu lokalnego”. Jest to jeden z istotniejszych problemów badanych przez dzisiejszą fizykę kwantową.

Poza tym phys.org omawia też problem tzw. „blind quantum computation” czy też „ślepych obliczeń kwantowych”. Odpowiedni dokument „Overcoming efficiency constraints on blind quantum computation” jest dostępny na stronie arxiv.

No dobrze – co to są te „ślepe obliczenia kwantowe” ? Mamy tu do czynienia z rodzajem prawdziwej kryptografii zapewnionej przez fizykę kwantową,polegającą z grubsza na tym,że komputer coś liczy ale nie wie (i nie może wiedzieć) co liczy.Tym niemniej realizacja tych obliczeń napotykała na istotne ograniczenia,które stawiały możliwości prowadzenia takich obliczeń co najmniej częściowo pod znakiem zapytania.Powyższy artykuł omawia zaś propozycję rozwiązania tych problemów.

Inne ciekawostki to np. degradowalny robot-origami z MIT, o którym można poczytać na blogu MIT News oraz bezpośrednio w dostępnym artykule „An Untethered Miniature Origami Robot that Self-folds, Walks, Swims, and Degrades

Ciekawa jest też historia ze szczątkami organicznymi sprzed 75 mln lat,mogącymi być może zawierać krew dinozaura. Więcej można przeczytać w artykule „Fibres and cellular structures preserved in 75-million–year-old dinosaur specimens” czasopisma Nature Communications.

Ponadto polecam najnowsze (i te trochę starsze ale potencjalnie ciekawe) artykuły dostępne na arxiv.org:


Kryptografia i bezpieczeństwo:

1.Vulnerability Analysis and Consequences of False Data Injection Attack on Power System State Estimation
2.Application of Multi factor authentication in Internet of Things domain
3.Enigma: Decentralized Computation Platform with Guaranteed Privacy
4.A Novel Approach for Image Steganography in Spatial Domain
5.N-Version Obfuscation: Impeding Software Tampering Replication with Program Diversity
6.Reuse It Or Lose It: More Efficient Secure Computation Through Reuse of Encrypted Values
7.Towards Forgery-Resistant Touch-based Biometric Authentication on Mobile Devices
8.Secure Ad-hoc Routing Scheme
9.Using Facebook for Image Steganography
10.Graph watermarks
11.Robust and Efficient Elimination of Cache and Timing Side Channels
12.A Matrix Public Key Cryptosystem
13.Secure Personal Content Networking over Untrusted Devices
14.Spying on Spammers: Tracking Like Farm Accounts on Facebook
15.68 Gbps quantum random number generation by measuring laser phase fluctuations
16.Generalized Kirchhoff-Law-Johnson-Noise (KLJN) secure key exchange system using arbitrary resistors
17.Harmful devices considered harmless
18.PDF Steganography based on Chinese Remainder Theorem
19.Relationships, Paths and Principal Matching: A New Approach to Access Control
20.A Survey on Wireless Security: Technical Challenges, Recent Advances and Future Trends
21.Amplification and DRDoS Attack Defense – A Survey and New Perspectives
22.No Place to Hide that Bytes won’t Reveal: Sniffing Location-Based Encrypted
23.Privacy in the Internet of Things: Threats and Challenges
24.Optimized Password Recovery for Encrypted RAR on GPUs
25.Communication Efficient Secret Sharing
26.Privacy through Fake yet Semantically Real Traces
27.Anonymous online purchases with exhaustive operational security
28.Centrally Banked Cryptocurrencies
29.Bitcoin Blockchain Dynamics: the Selfish-Mine Strategy in the Presence of Propagation Delay
30.Homomorphic Data Isolation for Hardware Trojan Protection
31.Measuring and mitigating AS-level adversaries against Tor


Sztuczna Inteligencja:

1.Bootstrapping Skills
2.On-the-Job Learning with Bayesian Decision Theory
3.The Online Discovery Problem and Its Application to Lifelong Reinforcement Learning
4.Teaching Machines to Read and Comprehend
5.Fast Online Clustering with Randomized Skeleton Sets
6.Theory of the effectivity of human problem solving
7.An Ensemble method for Content Selection for Data-to-text Systems
8.ASlib: A Benchmark Library for Algorithm Selection
9.NP-hardness of sortedness constraints
10.Visual Learning of Arithmetic Operations
11.Recurrent Neural Networks with External Memory for Language Understanding
12.Interactive Knowledge Base Population
13.A Game-Theoretic Model and Best-Response Learning Method for Ad Hoc Coordination in Multiagent Systems
14.Traversing Knowledge Graphs in Vector Space
15.Homogeneous Spiking Neuromorphic System for Real-World Pattern Recognition
16.Combining Two And Three-Way Embeddings Models for Link Prediction in Knowledge Bases
17.Discovering Valuable Items from Massive Data
18.SkILL – a Stochastic Inductive Logic Learner
19.Large-scale Machine Learning for Metagenomics Sequence Classification
20.A Logic of Knowing How
21.Open Ended Intelligence: The individuation of Intelligent Agents
22.Diffusion Methods for Classification with Pairwise Relationships
23.A New Oscillating-Error Technique for Classifiers


Sieci neuronowe:

1.Distributed Recurrent Neural Forward Models with Synaptic Adaptation for Complex Behaviors of Walking Robots
2.Memory and information processing in neuromorphic systems
3.Deep SimNets
4.Adaptive Normalized Risk-Averting Training For Deep Neural Networks
5.Learning both Weights and Connections for Efficient Neural Networks
6.Visualizing and Understanding Recurrent Networks
7.Path-SGD: Path-Normalized Optimization in Deep Neural Networks
8.A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning
9.Learning with hidden variables
10.Soft Computing Techniques for Change Detection in remotely sensed images : A Review
11.Implementation of Training Convolutional Neural Networks
12.Recognition of convolutional neural network based on CUDA Technology
13.Blocks and Fuel: Frameworks for deep learning
14.Efficient Large Scale Video Classification
15.Recurrent Neural Network Training with Dark Knowledge Transfer
16.Accelerating Very Deep Convolutional Networks for Classification and Detection
17.A CMOS Spiking Neuron for Brain-InspiredNeural Networks with Resistive Synapses and In-Situ Learning


Inżynieria Oprogramowania:

1.Formal Verification of Real-Time Function Blocks Using PVS
2.Meta-Packages: Painless Domain Specific Languages
3.Model Driven Reactive Applications
4.On Network Proximity in Web Applications
5.Dynamic Analysis can be Improved with Automatic Test Suite Refactoring


Nowe technologie w informatyce i elektronice:

1.Self-Adaptive Spike-Time-Dependent Plasticity of Metal-Oxide Memristors
2.A CMOS Spiking Neuron for Dense Memristor-Synapse Connectivity for Brain-Inspired Computing
3.Reversible Logic Synthesis with Minimal Usage of Ancilla Bits


Inżynieria Materiałowa i Nanotechnologia:

1.Giant Magneto-Seebeck Effect in Spin Valves
2.Continuum dislocation theory accounting for statistically stored dislocations and Taylor hardening
3.Formation of grains and dislocation structure of geometrically necessary boundaries
4.Self-energy of dislocations and dislocation pileups
5.Three-dimensional continuum dislocation theory
6.Atomistic study on the cross-slip process of a screw dislocation in magnesium
7.Tunable inertia of chiral magnetic domain walls
8.Interstitial diffusion of arsenic in silicon
9.Silicon solar cells efficiency analysis. Doping type and level optimization
10.Weak crystallization theory of metallic alloys
11.Kagome odyssey in a treacherous phase diagram
12.Electric field control of spin and valley in silicene with extrinsic Rashba effect
13.Spin Wave Resonance Spectroscopy Using Surface Acoustic Waves
14.Shear band relaxation in a deformed bulk metallic glass studied by radiotracer diffusion and atomistic simulation
15.Propagation of the photoelectron wave packet in an attosecond streaking experiment
16.Electrospun nanofibers of polyCD/PMAA polymers and their potential application as drug delivery system
17.Identification of spin wave modes strongly coupled to a co-axial cavity
18.A concept for Lithography-free patterning of silicon heterojunction back-contacted solar cells by laser processing
19.Quantum Electrodynamics is Crucial for Plasmonic Resonance of Metallic Nanostructures
20.Computational 2D Materials Database: Electronic Structure of Transition-Metal Dichalcogenides and Oxides
21.Electronic band gaps and transport properties in periodically alternating mono- and bi-layer graphene superlattices
22.Coherent ultrafast spin-dynamics probed in three dimensional topological insulators
23.Dynamic Scaling of Polymer Gels Comprising Nanoparticles
24.Degradation of Co-Evaporated Perovskite Thin Film in Air
25.Sub-micron strain analysis of local stick-slip motion of individual shear bands in a bulk metallic glass
26.Impact of micro-alloying on the plasticity of Pd-based Bulk Metallic Glasses
27.From Silicene to Half-Silicane by Hydrogenation
28.Single-step deposition of high-mobility graphene at reduced temperatures
29.A Theoretical Examination of Diffusive Molecular Dynamics
30.Silicon-nitride photonic circuits interfaced with monolayer MoS2
31.Valley polarization assisted spin polarization in two dimensions
32.On the magnetization process of ferromagnetic materials
33.Degradation of metallic surfaces under space conditions, with particular emphasis on hydrogen recombination processes
34.Direct Imaging of Nanoscale Conductance Evolution in Ion-Gel-Gated Oxide Transistors
35.Selective nonresonant excitation of vibrational modes in suspended graphene via vibron-plasmon interaction
36.Wearing a single DNA molecule with an AFM tip
37.Discrete differential geometry and the properties of conformal two-dimensional materials
38.Current driven „plasmonic boom” instability in gated periodic ballistic nanostructures
39.Structure and Quantum Well States in Silicene Nanoribbons on Ag(110)
40.Continuum Nanofluidics
41.Magneto-resistance quantum oscillations in a magnetic two-dimensional electron gas
42.Electronic control of edge-mode spectrum of integer-hall-effect 2d electron waveguides
43.Molecular thermoelectricity: What are the signatures of vibrational anharmonicity?
44.Dynamic Imaging of Au-nanoparticles via Scanning Electron Microscopy in a Graphene Wet Cell
45.Generation and detection of large and robust entanglement between two different mechanical resonators in cavity optomechanics
46.Spin dynamics in a Curie-switch
47.Modeling surface roughness scattering in metallic nanowires
48.Cloaked Resonant States in Bilayer Graphene
49.Chirality of nanophotonic waveguide with embedded quantum emitter for unidirectional spin transfer
50.Active magneto-optical control of spontaneous emission in graphene
51.Spin filter and spin valve in ferromagnetic graphene
52.Graphene terahertz modulators by ionic liquid gating
53.The thermal conductivity of silicon nitride membranes is not sensitive to stress


Reklamy

Samonaprowadzająca amunicja DARPA – i co teraz ?

To będzie bardzo krótki wpis – ale uważam,że dość istotny.Cała nowość w porównaniu z pociskami samosterowanymi polega zapewne na miniaturyzacji i dodaniu elektroniki – ale, tak czy inaczej – w momencie gdy tego rodzaju amunicja stanie się szeroko dostępna osoby które trafią na celownik będą mieć poważny problem. Właściwie taka możliwość (pomimo faktu,że aparat władzy dziś i tak ma większe możliwości jeśli chodzi o ewentualne skrzywdzenie obywatela – zwłaszcza w kraju,gdzie dostęp do broni jest tak ograniczony jak w Polsce),że pocisk „zawsze trafi” – jak to przedstawia się w mediach jest przerażający,a poniższy filmik robi wrażenie:

Pytanie teraz brzmi jednak – czy to oznacza,że gdy ludzie u władzy postanowią kiedyś użyć na nas miniaturowe maszyny bojowe/pociski samonaprowadzające jesteśmy bez szans ? Nie dysponując wiedzą – zapewne.Ale na sposoby są sposoby. Oczywiście tak w przypadku tego rodzaju amunicji, jak i dronów – zabójców, sposób w jaki cel zostaje namierzony jest / będzie niby amerykańską tajemnicą wojskową,ale rozwiązań które widzę jest wiele, np:

 • Korekta wiązki laserowej
 • podążanie za źródłami ciepła (w przypadku klasycznych już nagrzanych pocisków nie jest to chyba tak łatwa sprawa)
 • Zapach (sensor chemiczny)
 • Dźwięki powiązane z organizmem
 • itd.

Wniosek jest zatem prosty.Inteligentna broń przyszłości korzystać będzie ze stosunkowo prymitywnego (rozmiar !) rodzaju sensorów (podobnie jak dziś wielkie rakiety) albo wiązki laserowej ! Stosunkowo otwartym i ciekawym pytaniem jest też,czy przyszła broń będzie miała kill switch – czy też w przypadku braku zdefiniowanej ofiary zaatakuje inny cel. Bo to,że na „exacto” się nie skończy jest pewne.

W przypadku pocisku „exacto”, na podstawie danych dostępnych w internecie można stwierdzić, że mamy przypuszczalnie do czynienia z korektą lotu pocisku, dzięki wykorzystaniu wiązki laserowej wykrywanej przez sensor optyczny.Sam pocisk koryguje swój lot dzięki lotkom. W przypadku nowych generacji dronów – zabójców najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia m.in z którymś z powyższych rozwiązań lub ich prostą kombinacją.

Ewentualny środek zaradczy jest zatem oczywisty. Jeśli kiedykolwiek zdarzy nam się nieszczęście bycia celem dla kogoś dysponującego bronią przyszłości, cała nasza nadzieja w zakłóceniu działania sensorów tego tupu broni lub mechanizmu naprowadzania zanim będzie za późno.Choć szanse i tak nie będą zbyt wielkie – ja wolałbym nigdy nie zostać celem – to w sumie najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Kilka nowości – 21.4.2015 (+ uaktualnienie 22.4.2015)

Na początek kwestia którą pominąłem w uprzednim poście z 15.4.2015:

 • W laboratoriach US Navy trwają badania nad dronami operującymi w rojach.Całość przedstawia materiał CNN:

Choć całość sprawia niepokojące wrażenie to roje mikrodronów używane w sposób masowy do celów innych niż zwiadowcze (o których wspominałem już wcześniej w artykule dosłownie kilka słów o dronach i nie tylko) jak na razie to jeszcze przyszłość.Na razie jeszcze nie opłaca się wysyłać roju dronów aby zabić człowieka. Ale ta technologia jest już potencjalnie w zasięgu ręku dla wywiadów, a w najbliższych dziesięcioleciach (przypuszczam,że w tym lub następnym dziesięcioleciu) może zacząć być masowo wykorzystana.Nie tylko przez Policję.Kto wie – może również jako narzędzie mordowania osób „podejrzanych” i dysydentów w krajach totalitarnych i niektórych tzw.”demokracjach” ? Znając zapędy niektórych nawet „demokratycznych” władz jest się czego obawiać. Oczywiście przeciwdziałanie atakom z użyciem dronów i mikrodronów jest możliwe (choć też trochę kosztowne) – może np. doczekamy się też dronów – myśliwców zwalczających obce drony ? Niestety jednak – tak czy inaczej, w najgorszej sytuacji będzie nie nadążający za proliferacją tych technologii obywatel. Choćby dlatego, lepiej być poinformowanym na bieżąco. A skoro o byciu poinformowanym już mówimy – pora przejść do prasówki:

Arxiv.org

Bezpieczeństwo i Kryptografia – artykuły:

Uaktualnienie – 22.4.2015:

Sztuczna Inteligencja – artykuły:

Uaktualnienie 22.4.2015:

Sieci Neuronowe i Algorytmy Genetyczne -artykuły:

Obliczenia równoległe – artykuły:

Inżynieria oprogramowania – artykuły:

Materiały i Nanomateriały,Nanotechnologia – artykuły:

Uaktualnienie – 22.4.2015:

Phys.org:

Uaktualnienie-22.4.2015:

 • Stała grawitacji może nie jest taka stała ? Więcej w opracowaniu „Why do measurements of the gravitational constant vary so much?” – oryginalny artykuł jest dostępny na stronie IOP Science. Mój komentarz ? Albo fizycy próbują się tłumaczyć z dużych błędów pomiarowych,albo istotnie mamy do czynienia z interesującym zjawiskiem…
 • Artykuł o nowym osiągnięciu w badaniach nad e-papierem. Więcej w oryginalnym artykule: „Electrically and Magnetically Dual-driven Janus Particles for Handwriting-enabled E-paper,” – Y. Komazaki, H. Hirama and T. Torii. Journal of Applied Physics, DOI: 10.1063/1.4917379

Inne:

Nowości w bezpieczeństwie i nauce – 15.4.2015 (+małe uaktualnienie 16.4.2015)

Bezpieczeństwo:

Nauka:

 • Na phys.org ukazało się opracowanie pt. „Quantum Criticality in life’s proteins” – oryginalny artykuł „Quantum Criticality at the Origin of Life” dostępny jest na stronie arxiv.org. Artykuł ten jest bardzo istotny,ponieważ zwraca uwagę (i trochę omawia) istotny fakt – organiczne cząsteczki z których jesteśmy zbudowanie funkcjonują na granicy „dwóch światów” – kwantowego i klasycznego (w istocie to rozróżnienie jest użyteczne tylko dla nas,a fizycznie jest bez sensu,ale mniejsza o to)
 • Na phys.org ukazał się również artykuł o kamerze która sama jest swoim źródłem zasilania.Urządzenie opracowano na Columbia University,dostępny jest tam też artykuł pt. „Towards Self-Powered Cameras„.
 • Jak informuje phys.org badacze z Rice University prowadzili badania nad elektrycznymi właściwościami dwuwarstwowych nanorurek. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: „Effect of interwall interaction on the electronic structure of double-walled carbon nanotubes.” czasopisma „2015 Nanotechnology” 26 165201 DOI: 10.1088/0957-4484/26/16/165201 [artykuł IOP-Science]
 • Również na phys.org ukazał się artykuł sugerujący,że cienka warstwa kobaltu może być interesującym katalizatorem.Więcej w artykule: „Porous Cobalt-Based Thin Film as a Bifunctional Catalyst for Hydrogen Generation and Oxygen Generation”, czasopisma „Advanced Materials”. DOI: 10.1002/adma.201500894
 • Innym ciekawym artykułem na stronie phys.org jest „Light in a spin: Researchers demonstrate angular accelerating light” – oryginalny artykuł to „Accelerated rotation with orbital angular momentum modes” czasopisma: Phys. Rev. A 91, 043821 – autorzy: Christian Schulze, Filippus S. Roux, Angela Dudley, Ronald Rop, Michael Duparré, i Andrew Forbes, dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.91.043821
 • Ciemna materia nie taka ciemna ? Może i tak. Można o tym przeczytać na phys.org i w artykule: „The behaviour of dark matter associated with 4 bright cluster galaxies in the 10kpc core of Abell 3827”, czasopismo: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, DOI: 10.1093/mnras/stv467
 • Ciekawy jest też dostępny na phys.org artykuł „New method to engineer surfaces along multiple directions in a nanowire” – więcej przeczytać można w artykule „Coaxial lithography” czasopisma Nature Nanotechnology 10, 319–324 (2015) DOI: 10.1038/nnano.2015.33
 • Jeszcze istotniejsze jest również dostępne na phys.org opracowanie „Researchers find a way to convert waste heat to electricity at nano-scale” i artykuł bazowy: „Voltage Fluctuation to Current Converter with Coulomb-Coupled Quantum Dots”, czasopisma Physical Review Letters 114, 146805 – Published 10 April 2015. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.146805

Arxiv – nowe artykuły:

Informatyka:

Materiały i nanomateriały:

Inne:

MIT News – ciekawy artykuł o studentach MIT którzy 10 lat temu opracowali aplikację do generowania fałszywych artykułów naukowych

Elektronics Weekly – artykuły:

UAKTUALNIENIE 16.4.2015:

Arxiv – artykuły:

Bezpieczeństwo i kryptografia:

Sztuczna inteligencja:

Inżynieria oprogramowania:

Nowości w bezpieczeństwie i nauce – stan 26.3.2015

Bezpieczeństwo:

Co tam ciekawego na arxiv w bezpieczeństwie i kryptografii:

 • Ostatnio na zaufanej trzeciej stronie opublikowano artykuł pt.: „Komunikacja między izolowanymi komputerami przez sygnatury cieplne„. Wygląda na to,że na arxiv.org pojawił się nowy artykuł [PDF] na podobny temat – tym razem o procesorach wielordzeniowych. Podczas,gdy z3s pisze o wycieku rzędu 8 bitów na godzinę, omówiony artykuł wspomina o wycieku danych rzędu nawet 12,5 bps. (bitów na sekundę !)
 • Ciekawy jest również artykuł o sieciach LBSN (Location Based Social Networks). [PDF] . Dotyczy on identyfikacji osób na podstawie danych lokalizacyjnych i być może ma zastosowanie nie tylko przy zwykłych sieciach społecznościowych. Tym którym nie chce się czytać całego artykułu dam drobną (choć przewidywalną i oczywistą) wskazówkę – wybierane sklepy czy mniej popularne obiekty zwiększają szansę na bycie zidentyfikowanym.
 • Artykuł o Riposte – ciekawym systemie anonimowej komunikacji który ma być odporny (a przynajmniej bardziej odporny) na analizę ruchu sieciowego [PDF]. Być może system nie jest dopracowany,a sam autor,Henry Corrigan-Gibbs zamierza jego koncepcje przedstawić dopiero 27 kwietnia na konferencji 2015 Security workshop odbywającej się na Uniwersytecie Stanforda. Aktualny kod jest dostępny [tutaj] – jednak NIE JEST AKTUALNIE BEZPIECZNY wg. autora i nie może podobno nadal stanowić wersji rozwojowej.
 • Ciekawy artykuł z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w projektowaniu aplikacji mobilnych na smartfony – artykuł „Application Security framework for Mobile App Development in Enterprise setup” [PDF]

Osobom którym to nie wystarcza polecam przeglądnięcie działu Cryptography/Security samodzielnie.

Phys org – bezpieczeństwo:

 • Artykuł „How safe is encryption today ?” – czyli rozważania o współczesnej kryptografii
 • Artykuł „Does your password pass muster ?” – streszczając do jednego zdania: strony WWW określające czy hasło jest wystarczająco dobre nie określają wystarczająco jakości hasła a ich pomiary różnią się znacznie.
 • Artykuł o Pwn2Own exploit competition – Nie ważne,czy Internet Explorer, Chrome, Safari i Firefox.Przełamano każdą. Odpowiednio przedstawiono: 4 Exploity na IE,3 na FF, 2 na Safari,1 exploit na Chrome.

Bugtraq (25.3.2015):

Nauka:

 • Jak podaje phys.org, Fizykom z MIT i Uniwersytetu w Belgradzie udało się dokonać splątania kwantowego prawie 3000 atomów. Więcej na phys.org , stronie MIT News i w artykule „Entanglement with negative Wigner function of almost 3,000 atoms heralded by one photon”  czasopiśma Nature. – wykorzystanie ? Precyzyjniejsze zegary atomowe (a to tylko przykład)
 • A tymczasem, badacze z Singapuru opracowali koncepcję powłoki która ma uniemożliwić (albo choć jeszcze bardziej utrudnić) wykrycie obiektu pod wodą za pomocą sonarów.Więcej na phys.org. Oryginalny artykuł jest też dostępny na arxiv.org [PDF]
 • Phys.org opisuje nowe podejście do elektrod, możliwych do zastosowania w ramach implantu neuralnego. Nowe podejscie zakłada wykorzystanie włókien nanorurek.Więcej na phys.org i w artykule „Neural Stimulation and Recording with Bidirectional, Soft Carbon Nanotube Fiber Microelectrodes” czasopisma ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.5b01060
 • Jak informuje MIT NEWS Michael Stonebreaker otrzymał nagrodę Turinga. Nagrodę przyznano za jego istotny wkład w rozwój narzędzi bazodanowych.

Nowości z arxiv dla programistów:

Arxiv – sztuczna inteligencja i nie tylko:

Jeśli chodzi o klastry obliczeniowe polecam artykuł:

Preparing HPC Applications for Exascale: Challenges and Recommendations

Inne:

 • Jak informuje phys.org, firma liquiguide wprowadza nową powłokę superhydrofobową.Materiały superhydrofobowe są bardziej hydrofobowe niż większość materiałów,co oznacza,że woda czy inne płyny praktycznie do nich nie przylegają 🙂
 • Nowe chipy Toshiby typu V-NAND o 48 warstwach – więcej na stronie Electronics Weekly
 • Texas Instruments wprowadza nową wersję 32-bitową kontrolera
  ARM Cortex-M4F z rodziny MSP430.Podobno bez zwiększenia zużycia prądu.Więcej na stronie Electronics Weekly.